Nieuws

Waarom smaakt dure wijn lekkerder dan goedkope wijn ?

De meeste mensen proeven weinig verschil tussen een witte wijn of een rode wijn van 20 euro en een wijn van 5 euro. Toch blijkt dat dure wijn een stuk beter smaakt dan goedkope wijn. Er zijn steeds meer studies die onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.

Zo onderzocht een Onderzoeker van de Insead Business School dat een wijn met een hogere prijs een verwachting wekt dat het product lekkerder smaakt. Wetenschappers onderzochten of dit marketing placebo – effect daadwerkelijk de smaakregios van het brein beïnvloed. Het onderzoek bestond uit 30 proefpersonen waarvan 15 mannen, en 15 vrouwen. Het onderzoek vond plaats in een MRI- scanner. Via een tube werd er telkens 1 millimeter wijn toegediend aan de proefpersonen. Het was steeds dezelfde wijn maar de proefpersonen wisten dat niet. Per keer dat de wijn toegediend werd, werd er een prijs getoond. De prijzen verschillenden tussen de 3, 6 of 18 euro. De daadwerkelijke prijs van de wijn was 12 euro.


Beoordelen van wijn
De proefpersonen moesten de wijn beoordelen. Elke wijn konden ze een cijfer geven van één tot en met negen. Enkele van de proefpersonen kregen een krediet van 45 euro die ze aan de wijn konden besteden.
Uit deze proef bleek dat de deelnemers de wijnmonsters met de hoogste prijs het lekkerst vonden. De goedkope wijn werd het slechts beoordeeld. Er is geen correlatie gevonden tussen de proefpersonen met een krediet en de proefpersonen zonder krediet.


Zowel de mediale prefrontale cortex as het straitum ventrale verhoogde in activiteit toen de duurdere wijnen vertoond werden. Het onderzoeksteam verwacht dat het eerste hersengebied betrokken is bij het vergelijken van prijzen en dat dit gebied een rol speelt bij het wekken van een verwachting over smaak. Het eerste hersengebied staat bekend als het motivatiecentrum van het brein. Hierdoor worden we dus voor de gek gehouden en krijgen we een prettig gevoel wanneer we dure wijn proeven.

Similar Posts