Restaurant

Wat is HACCP horeca?

HACCP is een afkorting van Hazard Analysis and Critical Control Points en vindt zijn oorsprong in de ruimtevaartsector omwille van de lange houdbaarheid van het voedsel voor ruimtereizen. Voedselveiligheid is echter belangrijk voor iedereen. Daarom is er inmiddels een internationale HACCP horeca norm om de volksgezondheid te beschermen. Iedereen die met voedingsmiddelen werkt komt ermee in aanraking.

De 7 principes van HACCP

Van iedere fase in het productieproces waarbij voeding verwerkt wordt moeten de eventuele gevaren in kaart worden gebracht. Per gevaar moet aangegeven worden hoe de risico’s beheerst worden. Denk hierbij aan de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, restjes bot of allergenen horeca. Voorkomen dat de consument in gevaar komt is gebaseerd op de volgende 7 principes:

1: Je bepaalt de gevaren van alle processen binnen het bedrijf.

2: Je bepaalt de Critical Control Points (CCP). Deze punten houd je onder controle om gevaar te voorkomen.

3: Je stelt per controlepunt een norm vast.

4: Je stelt vast hoe die punten gecontroleerd moeten worden en monitort deze ook op regelmatige basis.

5: Je legt per CCP corrigerende maatregelen vast. Deze pas je toe als tijdens monitoring blijkt dat een controlepunt niet aan de norm voldoet.

6: Je controleert periodiek of je HACCP plan in orde is.

7: Je legt alles vast en houdt de registraties goed bij.

Allergenen horeca

Onder de HACCP horeca valt ook het waarborgen van de veiligheid qua allergenen. Sinds eind 2014 is het verplicht om consumenten informatie te geven over allergenen als zij daarom vragen. Allergenen in het voedsel zoals pinda’s kunnen een dodelijke afloop hebben voor de consument. Daarom is het heel belangrijk dat je ook hiervan goed op de hoogte bent. En dat je veilig en hygiënisch werkt om kruisbesmetting te voorkomen. Daarnaast is het ook raadzaam om te weten wat je moet doen als een consument een allergische reactie krijgt door eerste hulp te kunnen bieden.

Similar Posts